Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2014

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2014

V roku 2014  bola prepravná služba poskytnutá v 1108  prípadoch, z toho:

pre občanov

z Dunajskej Lužnej

759

t.j.

68,5 %

 

 

 

          

z Miloslavova

97

 

8,8 %

z Kalinkova

117

10,5 %

z Hamuliakova

135

12,2 %

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

 

 

 

 

ZŤP

276

t.j.

24,9 %

Dôchodcom

779

 

70,3 %

Invalidným dôchodcom

10

0,9 %

Rodičom s deťmi

43

3,9%

                              

Za hodnotené obdobie bolo najazdených 28596 km s celkovou spotrebou PHM 2 115,00 l pri priemernej spotrebe 7,4 / 100 km / Dunajská Lužná 16137 km, Kalinkovo 4273 km, Miloslavov 3 142 km,  Hamuliakovo  5044 km.

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka  celkom za rok 2014  predstavujú čiastku 24 919,31 Eur. Cena za 1 km predstavuje čiastku 0,886 eur.

Na úhrade celkových výdavkov  na prevádzku prepravnej službe sa podieľali  aktéri prepravnej služby nasledovne:                             

 

  • obce

75,03 %

 

  • klienti – občania

17,72 %

 

  • o.z. – zdroje z 2% a sponzori

7,25 %