Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2019

OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná č. 259
IČO: 31802192

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2019

Prepravnú službu  sme zabezpečovali vozidlom  FIAT Ducato , ktorého kúpu sme   mohli zrealizovať v závere roku 2014  vďaka finančnej podpore zo strany MPSVR SR, ako aj ďalších sponzorov.

Celkové zhodnotenie za rok 2019

V roku 2019  bola prepravná služba poskytnutá v 1103  prípadoch, z toho:

pre občanov   z Dunajskej Lužnej   712          t.j.   64,5 %

                         z Miloslavova            101                  9,2  %

                         z Kalinkova                138                 12,5 %

                         z Hamuliakova          152                 13,8 %

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

                         ZŤP                            141              t.j.  12,8 %

                         Dôchodcom              881                    79, 9 %

                         Inv.dôchodcom         60                        5,4  %               

                         Rodičom s deťmi      21                        1,9, %

Za rok 2020  bolo najazdených 28 242 km, z toho

Dunajská Lužná 15120  km, Kalinkovo 4142 km, Miloslavov 3601 km,  Hamuliakovo  5379 km- (podľa jednotlivých mesiacov 2. polroka a celkom   v prehľade  2 ).

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka predstavujú  čiastky  celkom za rok 2019  a jednotlivé polroky nasledovne:

  1. polrok  15 531,21 eur
  2. polrok  16 163,94
  3. celkom 31 695,15

Rozpis  podľa nákladových položiek  za 1. polrok a  podľa jednotlivých mesiacoch 2. polroka , ako aj za 2. polrok celkom aa celkom za rok 2019 je uvedený  v prehľade  č. 1.

Štruktúra zdrojov –  príjmov za jednotlivé polroky a za rok celkom  30 371,82 z toho:

                                                           1.polrok                             2.polrok                 celkom            %

obce                                                  11 858,92                            11 858,92            23 717,84       78,1           

poberatelia služby – klienti             2 451,10                               2 164,90              4  616,00     15,2

OMAPO, o.z.  (2% z daní)                   784, 29                               1 289,69             2   037,98       6,7

celkom                                            15  058,31                            15 313,51            30 371, 82

výdavky na 1 km: 0,89 eur

Dunajská Lužná, 13 .1. 2020

Spracovala:  Ing. Oľga  Reptová

Tu nájdete článok - OMAPO, o.z. – poskytuje 20. rok prepravnú službu v mikroregióne Pridunajsko