Konferencia - Komunitné služby, 14.5.2015

Konferencia - Komunitné služby, 14.5.2015

Konferencia “Komunitné služby – základný nástroj integrácie nielen pre občanov so zdravotným postihnutím a možné prístupy k zvyšovaniu kvality života v mikroregióne Pridunajsko – naliehavá výzva pre mikroregión”

Po piatich rokoch, do hodiny a dňa, sa 14. mája 2015 o 14. hod.  v priestoroch  zasadačky obecného úradu uskutočnila konferencia “Komunitné služby – základný nástroj integrácie nielen pre občanov so zdravotným postihnutím a možné prístupy k zvyšovaniu kvality života v mikroregióne Pridunajsko – naliehavá výzva pre mikroregión” pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja predsedu pána Pavla Freša, ktorú pripravilo občianske združenie OMAPO, o.z. v spolupráci s mikroregiónom Pridunajsko – obce: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov.

Ciele konferencie
  • Zabezpečiť informovanosť čo najširšej verejnosti  o nových úlohách miestnej samosprávy sociálnych službách
  • poskytnúť verejnosti informácie o komunitných službách na úrovni miestnej politiky
  • pripomenúť si 15 rokov existencie občianskeho združenia OMAPO v mikroregióne Pridunajsko-prepravnej služby
  • uviesť do prevádzky špeciálne upravené auto na prepravu klientov na invalidných vozíkoch
  • predstaviť možné prístupy k zvyšovaniu kvality života nielen občanov so zdravotným postihnutím v mikroregióne Pridunajsko.

Na konferencii bolo viac ako 50 účastníkov, medzi nimi aj podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja, pani Németh, starostovia obcí mikroregiónu (Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Miloslavov, Kalinkovo), zástupcovia mimovládnych, či neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia sociálnej komisie, zástupcovia štátnej správy (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Senci), občania, členovia a sympatizanti o.z. OMAPO. Príspevky podľa programu odprezentovali : Ing. Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica a expertka Únie miest Slovenska (v prílohe), Mgr.Michaela Šopová, riaditeľka odboru sociáolnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja(v prílohe) a Ing. Reptová z o.z. OMAPO( v prílohe ). V rámci diskusie vystúpili: pani Ondrisková z Centra sociálnych služieb mesta Malacky, pani Vávrová z Centra pre vzdelávanie samosprávy a pani Gábrižová z n.o. Ružová záhrada zo Senca.

Konferencia potvrdila, že informovanosť širšej verejnosti o nastolených témach je potrebné zvýšiť aj takýmito stretnutiami a vyvolať v nej širší záujem o rozvoj komunitných služieb.

Lebo ako odznelo vo všetkých prezentovaných príspevkoch, sú komunitné služby základným nástrojom integrácie občanov do spoločnosti, a nielen občanov so zdravotným postihnutím, ale aj tých, ktorí dosiahli dôchodkový vek, alebo občanov, ktorí majú krátkodobé problémy z titulu zdravotného stavu. Mikroregión Pridunajsko uvádzaný ako príklad dobrej praxe v jednej z komunitných služieb v oblasti sociálnych služieb (prepravná služba), má však rezervy, najmä čo sa týka opatrovateľskej služby v domácom prostredí. Konferencia tiež naznačila aj  možné prístupy k zvyšovaniu kvality života seniorov napr. zavedením, resp. zvýšením nefinančnej ochrany seniorov zavedením systému sociálnych kurátorov, resp. sociálnych pracovníkov na obecných úradoch, alebo sociálneho pracovníka pre mikroregión.

V závere konferencie po prezentácii “15 rokov prepravnej služby v mikroregióne” nastal slávnostný okamih – uvedenia do prevádzky nového špeciálne upraveného motorového vozidla na prepravu aj občanov na invalidných vozíkoch. Promočný akt vykonala pani Michaela Šopová z BsK za asistencie starostov mikroregiónu Pridunajsko a zástupcu o.z. OMAPO.

Občianske združenie OMAPO v Dunajskej Lužnej aj touto cestou ďakuje všetkým účastníkom za to, že si našli čas a prišli, ako aj všetkým prezentujúcim, ktorí boli ochotní pricestovať a pripraviť si príspevky bez nároku na odmenu, obci Dunajská Lužná aj MKS za poskytnutie priestorov, techniky a za pomoc pri príprave a firme Dobré jablká za ovocie.

Prajeme občanom, ktorí túto službu budú využívať, aby boli s ňou spokojní, a aby im pomohla v odstraňovaní bariér, ktoré im bránia pri začleňovaní do života spoločnosti, či komunity.

V rámci súťaže Oskar bez bariér za rok 2014, ktorú každoročne organizuje Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) sa mikroregión Pridunajsko (obce Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo a Miloslavov) zúčastnil s projektom „Prepravná služba v mikroregióne Pridunajsko už 15 rokov“. Projekt bol nominovaný do zoznamu fuinalistov, medzi ktorými boli aj mestá Banská Bystrica, Žilina, obce Horná Mariková a Stakčínska Roztoka. Uvedenie finalistov  sa uskutočnilo na 26. sneme ZMOSu dňa 28. apríla 2015. Nezvíťazili sme, ale sme hrdí, že dlhodobá spolupráca medzi partnermi obcami a mimovládnym subjektom o.z. OMAPO je uvádzaná ako príklad dobrej praxe a prináša spokojnosť pre našich občanov a naplnenie cieľa – odstránenie bariér na ceste k ich integrácii do spoločnosti. Vyhlásenia súťaže sa zúčastnili starostovia obcí a štatutárna zástupkyňa o.z.OMAPO. Mikroregión získal okrem morálneho ocenenia aj finančnú odmenu 1000 eur od Slovenskej sporiteľne.

Oľga Reptová

Foto: R. Valentovič, A. Tesáriková

Prezentácia - 15 rokov prepravnej služby
Lokálna politika v sociálnej oblasti
Komunitné služby
Konferencia DI Dunajská Lužná 2015
Letáčik
Pozvanka

Dátum vloženia: 25. 5. 2015 8:37
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 5. 2015 8:45