Celodenný výlet do Banskej Štiavnice a do kaštiela v Svätom Antone

Viacerí členovia Jednoty dôchodcov v Dunajskej Lužnej sa zúčastnili celodenného výletu do Banskej Štiavnice a kaštieľa v Svätom Antone. Spoločne sme si prezreli Starý Zámok v Banskej Štiavnici a poprechádzali sa po tomto starobylom meste so sprievodcom. Po dobrom obede sme navštívili barokovo-klasicistický kaštieľ Antol v Svätom Antone. Zájazd zorganizovala Zelená Dunajská Lužná, n.o., za čo im patrí veľká vďaka.