Jednota dôchodcov 2017

Plán činnosti JDS  Dunajská Lužná na rok 2017

Január

1.  Stretnutie seniorov v MKS – tradičné pondelky v čase od 16 do 18 hod.

2.  Stretnutie výboru JDS každý prvý utorok v mesiaci na Ocú

Február

1.  Vyberanie členských príspevkov na rok 2017, t.j. 2 Eurá

2.  Pomoc pri akciách usporiadaných na Ocú a MKS v Dunajskej Lužnej

Marec   

1.  Roznášanie pozvánok členom JDS

2.  Výročná členská schôdza dňa 11. 3. 2017 v MKS od 14 do 18 hod.

Apríl

1.  Fotenie balkónov a predzáhradiek v Dunajskej Lužnej 3. ročník súťaže

2.  Brigáda pred MKS a cintorínom v Košariskách a Lipnici – termín bude      

      určený podľa počasia

3.  Cyklistika po hrádzi – termín bude určený podľa počasia

4.  Športové stretnutie na ihrisku Jama – petang

Máj

1.  Zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda –termín bude určený  

     podľa  počasia

Jún

1.  Výlet za poznávaním Krás Slovenska (Červený Kameň a pod.) - termín bude   

      určený dodatočne

2.   Zájazd na termálne kúpalisko – Meder a pod. - termín bude určený

      dodatočne

3.   Návšteva galérie Danubiana v Čunove - termín bude určený dodatočne

Júl  - August

Prázdniny

September

1.  Brigáda pred Dňom obce

2.  Cykloturistika

Október

1.  Schôdza pri príležitosti „Mesiac úcty k starším“, posedenie členov,  ocenenia

      jubilantom – termín 7. 10. 2017 od 14 do 18 hod.

2.  Pokračovanie  „Pondelky pre seniorov“  v MKS

November

1.  Návšteva chorých a imobilných členov – odovzdávanie darčekov

      v domácnostiach

2.  Burza nepotrebného oblečenia a drobností v MKS – termín 4. 11. 2017

December

1.  Divadelné predstavenie v Bratislave

2.  Roznášanie vianočných pozdravov samo žijúcim členom