Dunajská Streda, Komárno 2017

V mesiacoch máj a jún 2017 usporiadala Jednota dôchodcov výlet na termálne kúpalisko Dunajská Stredavýlet do Komárna za účelom návštevy historických pamiatok v meste.