Odkaz M. R. Štefánika – Veriť, milovať, pracovať.

Odkaz M. R. Štefánika – Veriť, milovať, pracovať.

Pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej(ďalej len Spolok) v spolupráci s obcou a partnermi: BsK, MO Matica Slovenska, Obce Košariská a Priepasné, CZ ECAV zorganizovala Regionálne spomienkové stretnutie pri príležitosti 101. výročia vzniku 1. ČSR. Stretnutie sa konalo pred evanjelickým kostolom, ako aj v kostole takpovediac v predvečer tohto významného výročia, 27. októbra popoludní. Záštitu nad akciou prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Stretnutie pri príležitosti uvedeného výročia má už v našej obci svoju tradíciu a obsah. Aj tohtoročné stretnutie malo 3 časti, a to: pietnú časť pri pamätníku pred evanjelickým kostolom o 12. hod., v ktorej si účastníci spomienkového stretnutia uctili pamiatku M. R. Štefánika, jedného zo spoluzakladateľov našej prvej  štátnosti,  položením kvetov k pamätníku. Slávnostný ráz pietnemu aktu dodali nielen hymny ČR a SR,  ale  po pietnom akte vypustili naši chovatelia holubov poslov mieru. Celý akt sledovali a zúčastnili sa ho občania -  členovia, či sympatizanti Spolku, občania družobných obcí  Priepasné a Košariská, mnohí vzácni hostia, medzi inými aj zástupcovia Bsk,  starosta obce Miloslavov,  Nadácie M. R. Štefánika, Spoločnosti M.R. Štefánika a zástupcovia ostatných partnerov zástupcovia, zástupcovia CZ ECAV v D. Lužnej, ale aj CZ ECAV Košariská-Priepasné a  ostatná verejnosť. K účastníkom sa prihovorili: pp. starosta obce, pán Štefan Jurčík a poslanec BsK, Juraj Jánošík.  Popoludňajšia časť, ktorá začala o 14.30 hod. v ev. kostole, sa začala spevom ženskej speváckej skupiny z Priepasného. Päť zdatných speváčok v prekrásnych modrých krojoch,   piesňou Šla svetom láska vnieslo atmosféru lásky do celého priebehu stretnutia. O morálnych  ideáloch M. R. Štefánika, ktoré mu umožnili dosiahnuť úspechy a tie  ho zapísali takmer na celom svete, ako aj v našich mysliach, sa zamýšľal čestný predseda Nadácie M. R. Štefánika, prof. Fuska. Etické a mravné zásady sformuloval na základe dlhoročných skúmaní života M. R. Štefánika tri hlavné zásady, ktoré uplatnil vo svojom bohatom živote, ktoré mu  priniesli úspechy, ale aj nepochopenia. Boli to: pevná vôľa a vytrvalosť, bojovnosť za pravdu a vzťah k životu – k iným ľuďom a k národu. A tá tretia zásada  láska k človeku napĺňala Štefánikov život, čo vyjadril slovami: „ Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, je potrebné milovať iných, ale je nevyhnutné pracovať a učiť pracovať iných“. V skrátenej verzii ide o jeho najvýznamnejší a najznámejší výrok, ktorý sme si uviedli aj v názve nášho stretnutia: „Veriť, milovať, pracovať.“

Pred ďalšími prezentáciami bol hudobný predel jedinečného hudobného telesa na Slovensku Zvonkohry Košariská – Priepasné. Jedenásť mladých ľudí so svojím dirigentom,  p. Húskom,  predviedli koncert na zvonkoch.   Išlo predovšetkým  o duchovné skladby, ale záver venovali nielen evanjelickej hymne ale aj európskej „Óda na radosť“. Túto  pre úspech zahrali aj v prídavku. Program koncertu uvádzala pani ev. farárka Durcová,  CZ ECAV Košariská – Priepasné, ktorá je zakladateľka Zvonkohry.

V príspevku doc. K. Kulašíka o knihe  „M.R. Štefánik 4. 5. 1919“  sme sa dozvedeli o vojenskej situácii na Slovensku a v Bratislave dňa 4. mája 1919, teda v deň, ktorý sa stal osudným gen. Dr. M. R. Štefánika. Objasnil aj faktory, ktoré spôsobili pád lietadla a smrť celej posádky. Pani Abramovičová, exstarostka obce Košariská, predstavila úspešný kreslený príbeh rodáka z Košarísk, M. R. Štefánika.  Záver patril opäť ženskej speváckej skupiny z Priepasného, ktorá zaspievala pieseň „ Keď večer nad Priepasným hviezda vysvecuje“, ktorej slová napísala p. Betka Krásna. V mnohých očiach účastníkov sa zaleskli slzy dojatia. V závere sme si pripomenuli všetky výročia – od 205. výročia posvätenia nášho ev. kostola,  cez pamätník bojujúcim  obyvateľom v prvej svetovej vojny, ktorý pribudol v areáli pre kostolom, cez pripomenutie 74. výročia príchodu rodákov z podbradlianskeho kraja do Mischdorfu.  Ale tiež blížiace sa  30. výročie nežnej revolúcie.   Po  ukončení tejto časti stretnutia v ev. kostole,  sme sa presunuli do zborovej siene, kde sa uskutočnilo neformálne stretnutie rodákov pri občerstvení. Stretnutie bolo poznačené úprimnou vzájomnou diskusiou až do ich odchodu.

Regionálne stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Úradu vlády -MF SR, obce Dunajskej Lužnej, pobočky Spolku rodákov, Ako po iné roky  prispeli aj sladkým prekvapením ženy – členky a členovia pobočky, ale aj svojou aktívnou účasťou pri zabezpečení prípravy, občerstvenia pre účastníkov. Fotodokumentáciu zabezpečil p. Fedor Mikulčík a ozvučenie pietneho aktu, p. Nosko. Všetkým  patrí úprimná vďaka.

O.Reptová, predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika – Košariská- D. Lužná

Foto: F. Mikulčík

Dátum vloženia: 20. 11. 2019 9:47
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 7. 2023 21:10
Autor: Ing. Jana Dubovcová