140. výročie narodenia M. R. Š.

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ PRI 140. VÝROČÍ NARODENIA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Členovia a sympatizanti Spolku rodákov M. R. Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej sa zúčastnili  spomienkovej slávnosti v rodnej obci Košariská a v družobnej obci Priepasné pri príležitosti 140. výročia  narodenia gen. Dr. M. R. Štefánika.

Tradične už niekoľko rokov v deň výročia narodenia M. R. Štefánika, 21. júla ráno, sa vydávajú na cestu poznávať našu históriu členovia  a sympatizanti Spolku. Nebolo tomu inak ani tento rok. Po niekoľkomesačnej dobe vyhlásenia pandémie a opatrení na zamedzenie jej šírenia, sme sa aj na základe ukončenia núdzové stavu, ale aj pozvania CZ Košariská – Priepasné rozhodli cestovať. Neoľutovali sme.

Prvá zastávka v Priepasnom bola plná prekvapení. Medzi občanmi obce Priepasné boli zástupcovia susedných obcí a miest a aj župana Trenčianskeho samosprávneho kraja, pána Bašku,(Dunajská Lužná, Brezová pod Bradlom, Myjava, Polianka a ďalšie, predstavitelia ECAV na Slovensku). Takže v oveľa väčšom počte sme boli účastní  spomienkovej  slávnosti už o deviatej hodine ráno.  Pán starosta  obce Priepasné,  Peter Czere , po privítaní účastníkov, pripomenul vo svojom krátkom príhovore, aj skutočnosť, že pamätník na nádvorí obecného úradu stojí aj vďaka finančným príspevkom občanov a obce Dunajskej Lužnej. Potom nasledovali krátke príhovory, ostatných predstaviteľov samospráv a ECAV na Slovensku.

O 9.45 hod. sme už sedeli v laviciach košarišského kostola, (pretože Služby Božie a aj program kladenia vencov pred rodným domom bol prenášaný RTVS priamo. Služby Božie bola popretkávané Slovom Božím ( kazateľ bol biskup Západného dištriktu Ján Hroboň, ale aj piesňami a hudbou tak rôznymi žánrami – Hudba MV SR, Zvonkohra pri CZ Košariská – Priepasné, organ -Marta Gáborová, ľudová pieseň – ĽH DFS Vienok, ale aj vážna hudba v podaní Mateja Borovského, ale aj hudobná skupina košarišskej mládeže. Zhromaždenie účastníkov sme osviežili našimi bledomodrými tričkami s podobizňou M. R. Štefánika, ale aj členovia vo vyšívaných košeliach. Vzbudili sme tým, ako aj po minulé roky, pozornosť ostatných účastníkov. Bolo to aj vidieť v záberoch RTVS. Po pietnej časti slávnosti, ktorá spočívala v kladení vencov a kytíc k buste na rodnom dome dotvorila slávnostnú atmosféru   dychová hudba MO SR hymnami SR, ale j ČR a na záver hymnická pieseň Kto za pravdu horí. Odzneli prejavy a príhovory – niekoľko čistých, krátkych  a jasných slov – p. prezidentkou, predsedom parlamentu, predsedom vlády a na začiatku starostom obce Košariská. Na obed sme cestovali do obce Priepasné, kde nám poslúžili najmä členky speváckej skupiny, ktorá nám aj pred ukončením predstavila ich ďalšiu časť repertoáru, ktorý bol zostavený najmä zo žartovných piesní. Po občerstvení, ako aj tradičných kopaničiarskych koláčikov, ako napr. zázvorníkov  a kávy sme sa odobrali na dvor, kde  rastú stromy priateľstva-duby- a v polkruhu sme zaspievali spoločnú hymnu priateľstva Na Kráľovej holi a v ďalších veršoch s textom od pani Betky Krásnej, ktoré hovoria o vzťahu k priepasňanskej zemi a medzi našimi družobnými obcami

Po obede sme nemohli  vynechať návštevu mohyly – na Bradle, ktorá je posledným odpočinkom nášho rodáka spolu s jeho  talianskymi priateľmi. Na Košariská sme sa vrátili v čase, keď bol v plnom prúde program koncertu „Veriť, milovať, pracovať“...lásky M. R. Štefánika. V programe účinkovala B. Turzonovová, ktorá prispela medzi spevmi umeleckým slovom od  Loly Šetelíkovej z E morto – pamäte lásky Štefánikovej“  z roku 1920. Spevy spievali členovia speváckeho telesa Danubius Octet Singers, -Mikuláša Schneidera Trnavského a M. R. Štefánika  Našiel som si v šírom poli frajerečku a končili piesňou Aká si mi krásna. Po programe si mohli účastníci prezrieť výstavu Reflexie domoviny. Výstava podala staronový obraz o živote M. R. Štefánika a o jeho  vzťahu k rodnému kraju, ku Slovensku.

Organizátori putovania za poznaním histórie vyslovujú vďaku všetkým účastníkom za účasť a disciplinovanosť. Za fotodokumentáciu vďaka p. Tesárikovej. Môžete si ju pozrieť na webovej stránke našej obce v časti Kultúra a organizácie/organizácie a združenia/Spolok rodákov 2020/zájazd júl 2020.Putovanie za históriou sa uskutočnilo aj vďaka poskytnutej finančnej podpory MF SR a za občerstveniu CZ ECAV Košariská – Priepasné.

Oľga Reptová

Autorka foto: A.Tesáriková