Spolok rodákov a jeho tradičné akcie v roku 2022

Spolok rodákov M.R.Štefánika – pobočka Dunajská Lužná a jeho tradičné akcie

Po ročnej prestávke pre pandémiu covidu 19 sme sa opäť stretli vo väščom počte 1. marca na konci fašiangového obdobia. Obsahom nášho stretnutia  bolo zhodnotenie činnosti za uplynulý rok, ale aj zameranie činnosti na tento rok. Tentokrát sme prežili príjemné chvíle v priestoroch reštaurácii OFK. Na začiatku rokovania  sme vyjadrili  znepokojenie nad realitou vojnového konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorý nás zasiahol ráno 24. februára, veď  celý svet zasiahol smútok, ale aj vlna odhodlania akokoľvek pomôcť.

Potom sme sa venovali  programu, teda zhodnoteniu činnosti za uplynulý rok,v ktorom najviac rezonovali zážitky z návštevy hradu v Čachticiach, ako aj zo spomienkovej slávnosti na Košariskách a v Priepasnom pri výročí narodenia M.R.Štefánika. V tomto roku sa naša činnosť zameria najmä na :

  • tradičné upratovanie Parku M. R. Štefánika –8. apríla - jarné, október – jesenné – termín upresníme ;
  • 3. mája - individuálna účasť na spomienkovej slávnosti na Bradle pri príležitosti 103. výročia tragickej smrti M.R. Štefánika;
  • vlastenecká pochôdzka ( 103. Výročie tragickej smrti) 4. mája so začiatkom o 8. hod. pred ev. kostolom a v kostole, ako aj zájazd do Ivanky priDunaji;
  • 5. ročník tradičného futbalového turnaja o Pohár M.R.Štefánika v spolupráci s OFKdňa 7. mája( čas upresníme)
  • koncom mája zájazd do Levoče ( s návštevou aj S.N.Vsi – klub M.R.Štefánika)
  • 21.júla – účasť na spomienkovej slávnosti pri 142. výročí narodenia M.R.Štefánika – Košariská, Priepasné, Vrbovce; v rámci dlhodobého projektu „poznávajme svoju históriu“;
  • 21., alebo 29. októbra – regionálne stretnutie – 104.výročie vzniku prvej ČSR (termín, ako aj miesto včasupresníme podľa termínu volieb do miestnej a územnej samosprávy);
  • dve stretnutia s pracovníkmi Historického ústavu – prednášky o M.R.Štefánikovi – nová odborná kniha, ale aj „Vlastenci a hrdinovia“ (Slováci v prvom odboji) – termíny včas oznámime.

Po oficiálnom programe bolo ako ináč aj fašiangové občerstvenie, o ktoré sa postarali zamestnanci reštaurácie OFK - výborná kapustnica,ale aj paniAnka Ághová, ktorá sa blysla výbornými šiškami. Na záver sme si pripomenuli okrúhle výročiečlenov symbolickým karafiátom, ale aj tichouspomienkou na odchod členov: pp.Haukeová, Awadová.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príprave, ale aj za aktívnu účasť na stretnutí :pp. Ághovej, Pavelkovej, Tesárikovej, Krutej, Tesárikovi, Fajnorovi, Noskovi, Korčičiakovej, ale ajpánovi Jánošíkovi, prezidentovi OFK, za poskytnutie priestorov reštauráciea zamestnancom reštaurácie.

Foto: A.Tesáriková

pohľad na časť účastníkov fašiangoveho stretnutia
 Pohľad na časť účastníkov fašiangového stretnutia

 pohľad na časť jubilantov
  Pohľad na časť jabilantov

po príhovore p. Jánošíka
 Po príhovore p. Jánošíka

fuleovci
 Fuleovci

Klčová diskutuje s Reptovou
 Pani Klčová diskutuje s p. Reptovou

pohľad na účastníkov  fašiangového stretnutia
 Pohľad na účastníkov fašiangového stretnutia

pohľad na účastníkov  stretnutia.
 Pohľad na účastníkov stretnutia

pohľad na účastníkov (Durec-Liška-Fajnorovci)
 Pohľad na účastníkov (Durec-Liška-Fajnorovci)

Reptová pri prezentácii hodnotenia aktivít
 Pani Reptová pri prezentácii hodnotenia aktivít

šišky
 Šišky