Spoznávajme svoju históriu - prierez zo zájazdu na Brezovú pod Bradlom, Košarísk a Bradlo

Ak chcete prejsť trasu nášho zájazdu kliknite na link Picasa, kde je obsiahlejšia fotodokumentácia, za ktorú ďakujeme pani Klčovej.

Spolok rodákov M.R.Štefánika – pobočka Dunajskej Lužnej v spolupráci s OcÚ

uskutočnili v sobotu 23. júla 2011 pre občanov zájazd s názvom „Poznávajme svoju históriu“ pri príležitosti 131. výročia narodenia generála M. R. Štefánika.

Prvým zastavením bolo mesto Piešťany a v ňom Balneologické múzeum, v rámci ktorého je aj pamätná izba M.R.Štefánika. Nachádzajú sa v nej vzácne exponáty z jeho pozostalosti, ktoré daroval správcom kúpeľov jeho brat. Tiež sme navštívili zrekonštruovaný evanjelický kostol a oboznámili sme sa s činnosťou cirkevného zboru (knižnica, zborová sieň, možnosti ubytovania pre návštevníkov kúpeľov).

Naša ďalšie zastavenie bolo v rodisku M.R.Štefánika v Košariskách, kde sme pri Múzeu M.R.Štefánika položili k pamätníčku kyticu kvetov (ktorí ešte v múzeu neboli, navštívili expozíciu ) a prešli sme aj ku hrobu jeho rodičov, kde sme sa tiež poklonili ich pamiatke.

Tiež sme sa zastavili pri hroboch slávnych hudobníkov kopaničiarskeho kraja z Priepasného – primášov pána Petrucha a Kolárika.

Autobus nás vyviezol na mohylu – Bradlo, kde odpočíva M. R. Štefánik – so svojimi talianskymi priateľmi – letcami. Položením kytice sme vyjadrili tichú spomienku a úctu jednej z najväčších osobností slovenského národa našich novodobých dejín.

Popoludňajší program pokračoval návštevou obce Priepasné, s ktorou udržujeme dlhoročné priateľstvo. Na nádvorí obecného úradu nás privítal starosta obce pán Peter Czere s čestným občanom Dunajskej Lužnej pánom Valihorom a s ďalšími občanmi.

K pamätníku, o ktorého histórii nám v príhovore porozprával pán starosta, položili predposlednú kyticu spolu s naším vicestarostom, pánom Františkom Solařom. Po milom privítaní a občerstvení sme chvíľu zotrvali v srdečnej atmosfére a diskusii s priateľmi a skontrolovali sme stav stromu družby, ktorí sme spoločne vysadili u nich minulý rok.

Posledné zastavenie bolo prekvapením pre všetkých. V časti Batíková nás privítala rodina Pavla a Alžbety Krásnej vo svojej usadlosti v typických krojoch a s krátkym humorným aj vážnym programom. Okrem prehliadky izieb ľudových tradícií (kde rodina sústredila nespočetné množstvo exponátov, ktoré charakterizujú život na kopaniciach od odevov, hrnčekov, tanierov, výšiviek, krojov – slávnostných, pracovných atď.) nám pripravili tradičné pochutiny – fánky, zázvorníky, slivovica, ... a naše stretnutie sa neobišlo bez čítania „výpraviek“ z kroniky Batíkovej. Pred záverom pani Krásna odovzdala najstaršej a najmladšej účastníčke zájazdu pohár lekváru. Na rozlúčku sme si spoločne zaspievali prekrásnu ľudovú pieseň....

Rodine Krásnej sme srdečne poďakovali a odovzdali na vysadenie krík pajazmín na pamiatku našej návštevy.

Oľga Reptová,
predsedkyňa Spolku rodákov
M. R. Štefánika Košariská,
pobočka D. Lužná