Tradičné stretnutie a výstava výtvarných prác pri príležitosti 94. výročia vzniku prvej ČSR

Tradičné stretnutie a výstava výtvarných prác pri príležitosti 94. výročia vzniku prvej ČSR

Tradičné stretnutie a výstava výtvarných prác pri príležitosti 94. výročia vzniku prvej ČSR

 

Zborník z výstavy výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ z rôznych regiónov SR Dunajská Lužná – október 2012

 

Tradičné stretnutie s rodákmi - 20. októbra 2012 - sa uskutočnilo tradičné stretnutie v Dunajskej Lužnej pri príležitosti výročia vzniku ČSR (94. výročie) a spomienky na jej spoluzakladateľa M.R.Štefánika, nášho rodáka, ktorého sa zúčastnili okrem domácich členov, spoluobčanov a mnohých sympatizantov aj rodáci z Košarísk a Priepasného. Tohtoročné stretnutie malo charakter regionálneho stretnutia pod názvom „ M. R. Štefánik na prahu 20. storočia ako generál, astronóm, vedec, diplomat, letec, cestovateľ... a predsa človek z podbradlianskeho kraja „– spojené s výstavou výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ. Nad stretnutím prevzal záštitu predseda Bratislavského samosprávneho kraja pán Pavol Frešo. Účastníci si položením kvetov k pamätníčku uctili pamiatku M.R.Štefánika , T.G.Masaryka ako zakladateľov prvej ČSR, ale aj mnohých československých legionárov, ktorí položili svoje životy za draho vykúpenú našu národnú slobodu.. Program pokračoval v Miestnom kultúrnom stredisku, ktorý otvoril starosta obce, pán Jurčík a k účastníkom sa prihovoril aj veľvyslanec Českej republiky pán Jakub Karfík. V príhovore vyjadril radosť, že rodáci si každoročne pripomínajú výročie vzniku prvej ČSR a spolu s tým aj pamiatku významného Slováka, generála M.R.Štefánika, ktorý mal pri jej zrode rozhodujúcu úlohu. Členovia folklórneho súboru Prvosienka veselými piesňami a tancami vniesli medzi účastníkov radostnú atmosféru. O M.R.Štefánikovi ako o „Mužovi Slnka“ odprezentoval známe fakty, ale aj úplne nové, vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV, pán Dr. Vojtech Rušin. Výstavu výtvarných prác uviedla jej kurátorka, predsedkyňa Spolku rodákov M.R.Štefánika Košariská, pani Plačková. Po prehliadke výstavy začalo neformálne stretnutie účastníkov pod názvom ”Keď rodáci sa stretajú” spoločným spevom starej slovenskej ľudovej piesne Kopala studňienku za výdatnej podpory spevákov zo spevokolu Veterán a Ekuména a výpravkami pani Betky Krásnej z Batíkovej v pôvodnom nárečí. Stretnutia sa zúčastnili aj starosta obce Priepasné, pán Czere a exstarosta a čestný občan Dunajskej Lužnej pán Valihora, exstarosta obce Dunajská Lužná, pán Cingel a predseda MO Matice, pán Bajaník.

Vďaka patrí – predovšetkým Bratislavskému samosprávnemu kraju, Obci Dunajská Lužná, pobočke Spolku rodákov M.R.Štefánika , ktorí prispeli aj finančne, Miestnemu kultúrnemu stredisku, spoločnosti Dobré jablká , ale aj mnohým spoluobčanom, zamestnancom obecného úradu za pomoc pri zabezpečovaní zdarného priebehu tradičného stretnutia a členkám Spolku rodákov M.R.Štefánika aj za výborné koláče.

Príspevky, ktoré odzneli na stretnutí aj s vybranými výtvarnými prácami, v ktorých zachytili žiaci mnohorakosť života nášho rodáka a spoluzakladateľa prvej ČSR, M. R .Štefánika, budú zverejnené v brožúrke, ktorá bude vydaná do konca roka.

Dňa 25. októbra 2012 v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja otvoril jeho podpredseda pán Martin Berta výstavu výtvarných prác žiakov základných a základných umeleckých škôl pri príležitosti 94. výročia vzniku prvej ČSR pod názvom M. R. Štefánika na prahu 20. storočia ako generál, astronóm, vedec, diplomat, letec, cestovateľ ... a predsa človek z podbradlianskeho kraja. Na otvorení výstavy sa zúčastnil zástupca obce Dunajská Lužná, poslanec pán Marián Tesárik, zástupkyne Spolku rodákov M. R. Štefánika predsedkyňa pani Oľga Plačková a Oľga Reptová, učiteľky škôl z Dunajskej Lužnej, Ivanky pri Dunaji, Zohora a Rače so žiakmi, ktorí sa zúčastnili výtvarných prác. Výstavu obsahovo priblížila účastníkom kurátorka výstavy pani Oľga Plačková, predsedkyňa Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská. Akciu zorganizovala Obec Dunajská Lužná v spolupráci s pobočkou Spolku rodákov M. R. Štefánika a so Základnou školou v Dunajskej Lužnej a je súčasťou projektu Regionálneho stretnutia pri príležitosti 94. výročia vzniku prvej ČSR, ktoré aj finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

 

Za organizátorov

Oľga Reptová
predsedkyňa pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika Košariská v Dunajskej Lužnej

Osobitné poďakovanie patrí pp. Eve Pavelkovej, Márii Duckovej-Adamcovej, Anne Grňovej a Andrey Tesárikovej pri inštalácii výstavy výtvarných prác.

 

 

Dátum vloženia: 30. 7. 2014 13:49
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 7. 2014 14:09