Stolnotenisový oddiel OŠK Dunajská Lužná

Putovný pohár starostu Štefana Jurčíka získal viťaz kategórie najmladších Mička Lukáš

Kategória žiakov 10-11-roční

1. Mička Lukáš (11)          5 2 3  12:8

2. Bulla Adam (10)             5 1 4    6:14 

3. Franko Martin (11)         5 0 5    4:15

Kategória dorastencov 12-15-roční

1. Bulla Šimon (13)             5 5 0  15:3

2. Paľaga Marek (15)         5 4 1  14:5

3. Juriš Jozef (12)              5 2 3    7:13

Kategória  17-100-roční

1. Paszko Jaroslav            6 6 0   18:1

2. Turcár Jaroslav              6 5 1    16:4

3. Turcár Michal                 6 4 2    13:6

4. Bulla Juraj                       6 3 3     9:12

5. Sojka Miroslav               6 2 4     8:13

6. Kepencay Tibor              6 1 5     5:15                 

7. Koromház Matej            6 0 6     0:18

Organizátori a sponzori:

MO Matice slovenskej, Obecný úrad, Obecný futbalový klub, Základná škola, Stolnotenisový oddiel, Klub kresťansko-demokratického hnutia, Dobré jablká, DUNAJSKÁ LUŽNÁ.

Riadenie turnaja žiakov a dorastencov : Ivan Baláž (foto),

riadenie turnaja dospelých: Ján Beleš,

pomoc pri riadení turnajov: Bohuslav Mička, Tomáš Pogáč, Samir Awwad, registrovaní hráči stolnotenisového oddielu OŠK Dunajská Lužná.

Stanislav Bajaník

Ivan Baláž

Zľava: Mička, Paľaga, Juriš, Bulla Adam, Franko, Bulla Šimon

Zľava: Bulla, Paszko, za ním Kepencay, Koromház, Turcár Michal, Turcár Jaroslav, Sojka, Bajaník

Zľava: 3. Turcár Michal, 1. Paszko Jaroslav, 2. Turcár Jaroslav

Zľava: 2. Paľaga Marek, 1. Bulla Šimon, 3. Juriš Jozef

Zľava: 2. Bulla Adam, 1. Mička Lukáš, 3. Franko Martin

Vpredu zľava: Bulla Juraj hrá proti Turcárovi Michalovi, za nimi Bulla Adam proti Bullovi Šimonovi