Jubilejný 10. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja 2013 pod záštitou MO MS, OFK, OÚ, ZŠ

Stolný tenis

Od r. 1995 – Veľkonočný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce Ladislava Cingela a Štefana Jurčíka, Miestny odbor Matice slovenskej, Základná škola, Obecný úrad, Obecný futbalový klub, Obecný stolnotenisový klub pripravili dňa 14. decembra 2013 už 10. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja o Pohár predsedu OFK Mgr. Juraja Jánošíka. Doposiaľ turnaje absolvovalo cca 700 účastníkov školskej mládeže, dorastu a dospelých v telocvični  ZŠ v Dunajskej Lužnej v garancii MO Matice slovenskej.    

Pozdravy: Š. Jurčík, starosta OÚ, Dunajská Lužná, J. Jánošík, predseda OFK, S. Bajaník, predseda MOMS Dunajská Lužná.

Účastníci: ZŠ – 25 frekventantov, cca 49 zápasov, fanúšikovia  a hostia

Výsledky 10. ročníka Vianočného stolnotenisového turnaja:

Putovný pohár predsedu OFK Juraja Jánošíka – Ľudo Svoboda (dorast)

Žiaci:  1. Michal Sabol, 2. Paľko Sabol, 3. Kristián Trochyra

Dorast:1. Ľudo Svoboda, 2. Michal Adamovič (doterajší držiteľ Pohára), 3. Viliam Paľaga

Ženy:1. Jasna Káčer, 2. Helena Žecová

Muži: 1. Ján Žec, 2. Dušan Rybanič st., 3. Tibor Kepencay

Miešaná štvorhra: 1.Jasna Káčer, Viliam Paľaga, 2. Helena Žecová, Ján Žec

Registrovaní: 1. Ján Beleš, 2. Tomáš Pagač

Rozhodcovia: Ivan Baláž, Ján Beleš – OSK Dunajská Lužná

Zabezpečenie telocvične: Základná škola

Ocenenia:

Ceny: Obecný úrad,  diplomy: MO Matice slovenskej, medaily: Obecný futbalový klub, osobné dary, dary OFK všetkým hráčom k Vianociam 2013v rámci končiaceho Roka  Cyrila- Konštantína a Metoda, predseda OFK Juraj Jánošík, asistencia Karol Puchner.

Záver: Ocenenia odovzdali . predseda OFK Juraj Jánošík, podpredseda OFK Karol Puchner,  predseda MO MS Stanislav Bajaník.

S. Bajaník poďakoval aj v mene prítomných predstaviteľov OFK,  starostu OÚ Štefana Jurčíka a zaželal všetkým v mene organizátorov pekné vianočné sviatky, šťastný nový rok s predpokladom, že sa stretneme na 18. ročníku Veľkonočného stolnotenisového turnaja r. 2014 o Pohár starostu obce.

Dunajská Lužná 17.12. 2013

Za organizátorov:

Stanislav Bajaník