Stolný tenis v r. 2022

V Dunajskej Lužnej 23 rokov pôsobí oddiel stolného tenisu, ktorý založili Miroslav Lunák a Ivan Baláž. V poslednom období ako Občianske združenie OŠK Dunajská Lužná, oddiel stolného tenisu. Najvyššie boli stolní tenisti 1 rok v 2. lige v štruktúre obyčajne tvorenou 9-10 líg, okrem líg najvyššej úrovne ako je napr. extraliga a podobne. Sezóna 2021/22 sa kvôli pandémii nedohrala.

V súčasnej sezóne máme až tri družstva (už tretí rok), aby si v súťažiach zahralo čo najviac ľudí z obce a zlepšili svoju výkonnosť. Aktuálne je A-družstvo v 5. lige na 3. mieste z 12, B-družstvo je v 6. lige na 4. mieste z 12, obidve družstvá majú iba 1 prehru a šancu na postup.

C-družstvo, ktoré postúpilo z 9. ligy pred 2 rokmi, je v 8. lige na 7. mieste s 2 prehrami.

Najlepším hráčom je Ján Beleš, ktorý ešte neprehral, na 2. mieste je pani Jasna Káčer. Máme 21 registrovaných hráčov, najmladší ma 15 rokov.

V r. 2022 poriadame v sobotu 10.12,2022 od 9:00 hod Vianočný turnaj pre všetky kategórie občanov Dunajskej Lužnej už bez spolupráce s Maticou slovenskou, ktorú zastupoval pán Bajaník, s ohľadom na jeho zdravotný stav. Treba si priniesť raketu a pri vstupe do telocvične

sa prezuť. Turnaj nie je poistený. Účastníci hrajú na vlastnú zodpoevdnosť.

V Lužnianskom spravodaji stolným tenistom vyhradili ½ A4 formátu, kde Vás koncom roka budeme informovať o novinkách. Ak by nám obyvatelia obce venovali 2% z dane, mohli by sme viac urobiť pre najmladšiu generáciu v prípade, že im ZŠ vyhradí hodiny v telocvični pre

nich v rozumnom čase.

Ivan Baláž, 0902 313 786, ivan.balaz@stuba.sk

predseda stolnotenisového oddielu OŠK Dunajská Lužná

PRÍLOHA 1 Reprezentácia na medzinárodných turnajoch 2022

a) Medzinárodný turnaj jednotlivcov v Slovinsku, 27.8.2022:

Pani Jasna Káčer obsadila v svojej kategórii 3. miesto. V absolútnej kategórii vyhrala Cenu útechy.

Miroslav Lunák postúpil zo skupiny do vyraďovacieho pavúka, kde narazil na známeho slovinského herca, ktorý momentálne hrá inšpektora v seriáli, ale pred 50 rokmi bol ako školák majster Juhoslávie. Miro vyhral prvý set.

Turnaja sa zúčastnil aj prvý tréner pani Jasny Káčer, ktorá ho nevidela som 35 rokov, ktorý v súčasnosti trénuje britských paraolympionikov.Veľmi dobré výkony podal aj Tomáš Pogáč.

Naši hráči boli spomenutí v regionálnych slovinských novinách.

b) Medzinárodný turnaj družstiev v Terchovej, 17.9.2022:

Zúčastnili sa ho 4 družstva Terchová A a B, Velehrad z ČR a Dunajská Lužná.

Semifinále: Dunajská Lužná – Terchová B 14:4,

Finále: Dunajská Lužná – Terchová 8:10

Dunajská Lužná získla strieborné medaily.

Obr.5 Terchová 2022. Vľavo Ján Beleš vyhral všetky zápasy.

Obr.6 Terchová 2022. Vľavo Vojto Červenka.

Obr.7 Terchová 2022. Vľavo Aleš Gaľa.

Obr.8 Terchová 2022. Zľava: Vojto Červenka, Aleš Gaľa, Pavol Cholvadt, Tomáš Pogáč, Ján

Beleš

Obr.9 Terchová 2022. Zľava: Tomáš Pogáč, Ján Beleš.

Obrázky v prílohe