Obsah

Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE) je vzdelávací certifikačný program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie a je určený žiakom a študentom vo veku 11-21 rokov. 
V súčasnosti  je doň zapojených viac ako 13-tisíc študentov v 25 krajinách sveta. Slovensko je zatiaľ jediná krajina strednej Európy, ktorá sa do programu zapojila.
Študenti skúmajú environmentálne témy regionálnej úrovne, pracujú s vedeckými prameňmi a komunikujú so všetkými dotknutými subjektmi (úrady, firmy, občania atď.). Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti.
Študenti disponujú novinárskym preukazom Mladých reportérov, spolu so svojimi pedagógmi absolvujú odborné workshopy a exkurzie. Profesionálnou záštitou programu je Slovenský syndikát novinárov.

Naša základná škola, ktorej zriaďovateľ je Obec Dunajská Lužná, sa v tomto školskom roku pridala ku kampani Mladých reportérov pre životné prostredie príspevkami Barbory Bednárovej.

Mladí reportéri

Mladí reportéri