Obsah

Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev

Chovateľ včelstva predkladá na Obecný úrad v Dunajskej Lužnej Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev na základe vyhlášky MP SR č. 3322/2/2001-100 o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín, prílohy č. 16, časť C – ochrana včiel, užitočného hmyzu, zvierat a vodných organizmov pri používaní prípravkov.

Správny poplatok: služba sa poskytuje bez poplatku.

Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev