Obsah

Terchovské Vianoce v Dunajskej Lužnej

V nedeľu 8. januára 2023 sme mohli u nás v Dunajskej Lužnej opäť po dvadsiatich rokoch zažiť nádhernú atmosféru Terchovských
Vianoc. Vďaka našim hosťom z Terchovej ožili tradície, kostolom Povýšenia sv. Kríža sa niesol spev a hudba, ktoré nám sprítomnili
čaro vianočného obdobia. Za prijatie pozvania od starostu obce Ernesta Németha a krásny zážitok ďakujeme všetkým účinkujúcim.
Tešíme sa na stretnutie opäť o rok!

 

Malí vinšovníci na obecnom úrade v Dunajskej Lužnej

Včera nám na obecnom úrade boli zaspievať malí vinšovníci z materskej školy na Brezovej ulici. Bol to krásny zážitok a veľmi milé spestrenie nášho pracovného dňa. Tak ako povedala pani riaditeľka Milka Hubertová, podarilo sa im vytrhnúť nás z uponáhľaného
kolobehu a prežili sme príjemnú chvíľku s čistými detskými srdiečkami.

Pán starosta Ernest Németh, pani prednostka Magdaléna Hanuliaková a zamestnanci obecného úradu ďakujú pani riaditeľke aj
pani učiteľke Zuzane Kovalovej za sviatočné prekvapenie!

 

Dokument z Vianočných trhov v Dunajskej Lužnej 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnej realizácii Vianočných trhov a tiež všetkým, ktorí trhy navštívili
a užili si s nami krásnu predvianočnú atmosféru.