Obsah

Orientačná mapa obce

mapa

 

Vlastník mapy: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
Slúži pre potreby aktualizácie mapového podkladu v spolupráci s BSK
© Stengl, a. s.
Mapové podklady © Bratislavský samosprávny kraj
©Úrad geodézie a kartografie katastra SR – zmluva č. 33-31-1173/2004
©Open Street Map contribotors, CC, BY, SA

 

Mapa obce

Mapa obce na priblíženie