Obsah

Lužniansky občasník – oznamy pre občanov obce Dunajská Lužná

2010

Voľby do samosprávy obce Dunajská Lužná- 27. novembra 2010

02/2010, December 2010, Ročník 4

01/2010, Máj 2010, Ročník 4

2009

02/2009, December 2009, Ročník 3

01/2009, Marec 2009, Ročník 3

2008

01/2008, Júl 2008, Ročník 2

2007

01/2007, December 2007, Ročník 1


Noviny pre každého občana našej obce, nepredajné
Zodpovední: kolektív pracovníkov OcÚ Dunajská Lužná
Gramatická korektúra: Šimon Slobodník, PaedDr. Iveta Slobodníková
Grafická úprava: Peter Blaho
Tlač: PPA Bratislava
Distribúcia: Obecný úrad Dunajská Lužná
Kontakt: Jana Valašíková   02/459 80 728, 0903 564 955