Obsah

Lužniansky spravodaj – Noviny pre každého občana a priateľa našej obce

2022

04/2022, December 2022, Ročník 12

03/2022, Október 2022, Ročník 12

02/2022, Jún 2022, Ročník 12

01/2022, Marec 2022, Ročník 12

2021

04/2021, December 2021, Ročník 11

03/2021, September 2021, Ročník 11

02/2021, Jún 2021, Ročník 11

01/2021, Marec 2021, Ročník 11

2020

04/2020, December 2020, Ročník 10

03/2020, September 2020, Ročník 10

02/2020, Jún 2020, Ročník 10

01/2020, Marec 2020, Ročník 10

2019

04/2019, December 2019, Ročník 9

03/2019, September 2019, Ročník 9

02/2019, Jún 2019, Ročník 9

01/2019, Apríl 2019, Ročník 9

2018

04/2018, December 2018, Ročník 8

03/2018, September 2018, Ročník 8

02/2018, Jún 2018, Ročník 8

01/2018, Marec 2018, Ročník 8

2017

04/2017, December 2017, Ročník 7

03/2017, September 2017, Ročník 7

02/2017, Jún 2017, Ročník 7

01/2017, Apríl 2017, Ročník 7

2016

04/2016, December 2016, Ročník 6

03/2016, September 2016, Ročník 6

02/2016, Jún 2016, Ročník 6

01/2016, Marec 2016, Ročník 6

2015

04/2015, December 2015, Ročník 5

03/2015, September 2015, Ročník 5

02/2015, Jún 2015, Ročník 5

01/2015, Marec 2015, Ročník 5

2014

Volebný bulletin 2014

04/2014, December 2014, Ročník 4

03/2014, Október 2014, Ročník 4

02/2014, Jún 2014, Ročník 4

01/2014, Apríl 2014, Ročník 4

2013

04/2013, December 2013, Ročník 3

03/2013, Október 2013, Ročník 3

02/2013, Jún 2013, Ročník 3

01/2013, Marec 2013, Ročník 3

2012

03/2012, December 2012, Ročník 2

02/2012, August 2012, Ročník 2

01/2012, Apríl 2012, Ročník 24

2011

03/2011, December 2011, Ročník 1

02/2011, Octóber 2011, Ročník 1

01/2011, Jún 2011, Ročník 1