Obsah

Príloha č. 1 k Štatútu OP

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na 5. OZ 2012 konanom dňa 29.05.2012 schválilo poplatky za zverejnenie inzercie a reklamy v obecnom periodiku  

 

Plošná inzercia:

1 strana formát A4 plnofarebné vyhotovenie …............................              100,00 €

1 strana formát A4 čiernobiele vyhotovenie  ….............................                90,00 €

½ strany formátu A4 plnofarebné vyhotovenie  ….........................               50,00 €

½ strany formátu A4 čiernobiele vyhotovenie  …............................             40,00 €

¼ strany formátu A4 plnofarebné vyhotovenie  …...........................             25,00 €

¼ strany formátu A4 čiernobiele vyhotovenie  ….............................            20,00 €

⅛ strany formátu A4 čiernobiele vyhotovenie  …............................             10,00 €

 

Slovná (riadková) inzercia: jeden riadok (do 68 až 72 znakov).........   1,00 €