Obsah

Spravodaj obce

Vo formáte pdf si môžete prečítať:

2006

číslo 5, obálka (5.03MB)

číslo 5, časť 1 (1.65MB)

číslo 5, časť 2 (4.71MB), december

číslo 4 voľby obálka predná (4.12MB)

číslo 4 voľby, obálka zadná (1.26MB)

číslo 4 voľby texty (3.33MB), november

číslo 3, obálka1 (2.00MB)

číslo 3, obálka2 (3.48MB)

číslo 3, časť 1 (4.35MB)

číslo 3, časť 2 (3.85MB)

číslo 3, časť 3 (4.16MB)

jún, číslo 3, časť 4 (3.01MB), september

číslo 2, obálka (2.81MB)

číslo 2, časť 1 (3.31MB)

číslo 2, časť 2 (3.18MB)

číslo 2, časť 3 (6.84MB), jún

číslo 1 (9.44 MB), apríl

2005

číslo 4, časť prvá (3.59 MB)

číslo 4, časť druhá (2.87 MB), december

číslo 3 (3.56 MB), september

číslo 2 (2.05 MB), jún

číslo 1 (2.07 MB), marec

2004

číslo 4 (5,97 MB), december

číslo 3 (6.78 MB), september

číslo 2 (4.96 MB), jún

číslo 1 (6.65 MB), marec


Vydáva: Obec Dunajská Lužná

Adresa redakcie: Obecný úrad, Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná, fajnorova@dunajskaluzna.sk

fax: 02-4598 0428
tel: 02-4598 0719

Redakčná rada: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová (D-Ad), Doc. MUDr. Ivan Erdelský,CSc., PaedDr. Juraj Jánošík, Mgr. Eva Kepencayová, Prof. RNDr. Mária Kozová, CSc, Jozef Kundlák, Eva Pavelková, Alexandra Rigóová, Ing. Eva Takáčová

Grafický návrh a sadzba: Ing. Peter Blaho

Náklad: od 9/2005: 1250 ks

Registračné číslo: OÚ – 3SC 2002

Nepredajné. Výrobné náklady 1 výtlačku približne 30 Sk.