Obsah

Kontakty

Ing. Vladimír Klimo
náčelník obecnej polície
0917 325 807
obecnapolicia@dunajskaluzna.sk

Mgr. Ján Marko, MBA
obecný policajt
0917 325 724

JUDr. Viliam Seregi
obecný policajt

Radovan Hanidžiar
obecný policajt

Mgr. Attila Haulik
obecný policajt