Obsah

Kontakty

Funkcia Meno Telefón e-mail
náčelník obecnej polície Ing. Vladimír Klimo 0917 325 807 obecnapolicia@dunajskaluzna.sk
obecný policajt Ján Fodora 0917 325 724  
obecný policajt Mgr. Attila Haulik    
obecný policajt Bc. Ján Marko