Obsah

Štatút Obecnej polície v Dunajskej Lužnej

Štatút Obecnej polície v Dunajskej Lužnej po zapracovaní dodatku schváleného dňa 31.01.2017