Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v mesiaci jún 2022

 

Informujeme verejnosť, že spoločnosť Slovnaft v júni pokračuje v prácach počas plánovaných odstávok a generálnych revízií svojich výrobných jednotiek. Viac informácií  o plánovaných činnostiach v rafinérii v júni 2022 a ich vplyvoch nájdete v priloženej pravidelnej informácii. Výsledky merania hluku za aktuálne končiaci sa mesiac majú informatívny charakter.

Oznam Slovnaftu - jún 2022

V prípade zmien bude harmonogram plánovaných činností aktualizovaný v aplikácii Sused Slovnaft, ako aj na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

 

 

Vyvesené: 1. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť