Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v mesiaci máj 2022


Informujeme verejnosť, že spoločnosť Slovnaft začne v máji realizovať ďalšiu časť plánovaných odstávok a generálnych revízií svojich výrobných jednotiek. Viac informácií  o plánovaných činnostiach v rafinérii v máji 2022 a ich vplyvoch nájdete v priloženej pravidelnej informácii. Výsledky merania hluku za aktuálne končiaci sa mesiac majú informatívny charakter.

Oznam Slovnaftu na máj 2022

V prípade zmien bude harmonogram plánovaných činností aktualizovaný v aplikácii Sused Slovnaft, ako aj na stránke:  https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

 

Vyvesené: 1. 5. 2022

Dátum zvesenia: 31. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť