Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v mesiaci november 2022

 

Rafinéria Slovnaft má v novembri naplánované odstávky piatich výrobných jednotiek. Podrobnosti o plánovaných činnostiach v novembri 2022 nájdete v priloženej informácii - Oznam Slovnaftu na november 2022.

Výsledky merania hluku za končiaci mesiac majú informatívny charakter.

Budeme radi, ak o plánovaných činnostiach v Slovnafte budete informovať svoje okolie.

 

V prípade zmien budeme harmonogram plánovaných činností aktualizovať v aplikácii Sused Slovnaft, ako aj na stránke:

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

 

Vyvesené: 2. 11. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť