Obsah

Späť

Informácia o pracovno-koordinačnom stretnutí s predstaviteľmi BSK

 

Starosta obce informuje, že dnes prebehlo pracovno-koordinačné stretnutie za účasti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja p. Jurajom Drobom a jeho zástupcov, starostu obce Dunajská Lužná p. Štefanom Jurčíkom, a poslancom BSK p. Jurajom Jánošíkom.

Dôvodom stretnutia bola obhliadka objektu obce, ktorý bude z dotácie, prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v súčinnosti s BSK, prebudovaný na nový blok „G“ Základnej školy.

Veríme, že v krátkej dobe dôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj skoré ukončenie procesu verejného obstarávateľa na generálneho dodávateľa stavby. Stavba novej budovy základnej školy má byť ukončená najneskôr 31.12.2023.

img g

 

Vyvesené: 18. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť