Obsah

Späť

Lužniansky spravodaj - uzávierka čísla 04/2022

Vážení spoluobčania, pripravujeme posledné číslo tohto ročníka LUŽNIANSKEHO SPRAVODAJA. Uzávierka je  01. 12. 2022.

Prosíme, Vaše príspevky, postrehy, fotografie, inzerciu zasielajte na mailovú adresu luznianskyspravodaj@gmail.com  .

 

Ďakujeme!

Redakcia LS

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť