Obsah

Späť

Nové informácie k poskytovaniu príspevku za ubytovanie odídenca

 

Od 1. októbra 2022 platí novela nariadenia č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Mení sa výška príspevku pri poskytovaní ubytovania v bytovom priestore a limity za počet obytných miestností.

Na stránke https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie sú zverejnené nové informácie, nové výkazy a prehľady. Zmena nastala len vo výške sumy pri poskytovaní ubytovania v bytovom priestore a platnosť poskytovania príspevku, všetko ostatné zostáva tak, ako doteraz (zmluvy, čestné prehlásenia).

Zverejňujeme link na celé znenie novelizovaného nariadenia https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/218/20221001.html.

 

Vyvesené: 26. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť