Obsah

Späť

Odstavenie etylénovej jednotky v Slovnafte

 

V rámci aktuálnych generálnych revízií v rafinérii je naplánovaná aj odstávka etylénovej jednoty. Odstavenie jednotky sa začína ráno v utorok 21. júna a trvať bude do piatka 24. júna vrátane. V súvislosti s odstávkou očakávame veľmi výrazné horenie na poľných horákoch, zvýšenú mieru hluku, prípadne zvýšenú úroveň zápachu. Odstavenie výrobnej jednotky a s ním spojené vonkajšie vplyvy budú počas týchto dní pretrvávať aj počas nočných hodín. Všetky činnosti sú riadené a bezpečné.

Po ukončení prác na výrobnej jednotke bude nasledovať jej nábeh.

 

Aktuálne informácie nájdete v aplikácii Sused Slovnaft, ako aj na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

 

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 24. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť