Obsah

Späť

Oznámenie o vydaní volebného bulletinu v Dunajskej Lužnej VOĽBY 2022

Oznámenie o vydaní volebného bulletinu VOĽBY 2022

Obecný úrad v Dunajskej Lužnej vydá volebný bulletin VOĽBY 2022 s prezentáciami kandidátov na post starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2023 - 2026. Začiatkom septembra 2022 bude zverejnená na web stránke obce a v aplikácii obce informácia o technických parametroch tlačoviny a potrebných údajoch k tlači.

Táto tlačovina bude dodaná do každej poštovej schránky v obci s termínom do 15. 10. 2022 a zabezpečený určitý počet výtlačkov na obecnom úrade. V elektronickej forme bude zverejnená na web stránke a v aplikácii obce.

Volebný bulletin vydáva obec už od roku 2010. Chce občanom – voličom predstaviť kandidujúcich a dať im možnosť poznať zámery budúcich predstaviteľov samosprávy obce. Odprezentovanie kandidátov v tomto bulletine je na dobrovoľnej báze.  

Veríme, že táto forma prezentácie jednotlivých volebných programov kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva spracovaná v jednom komplexnom výtlačku  bude dobrou a jednoduchšou cestou pre voliča ako zodpovedne posúdiť a vybrať zástupcu do orgánov samosprávy na ďalšie štvorročné obdobie.

Vyvesené: 31. 8. 2022

Dátum zvesenia: 15. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť