Obsah

Späť

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 06.12.2022

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 6. 12. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť