Obsah

Späť

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 09.12.2022

 

Informujeme verejnosť, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 09.12.2022 v čase od 08:00:00 h do 15:00:00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice podľa Oznamu Západoslovenskej distribučnej, a. s.

 

Vyvesené: 15. 11. 2022

Dátum zvesenia: 9. 12. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť