Obsah

Späť

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.06.2022


Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 07.06.2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice v čase od 08:30 h do 14:00 h:

JÁNOŠÍKOVÁ č. 180/23

ORECHOVÁ č. 48,50,52,54,674/5A,674/5B,674/5C.

ZELENÁ č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,23,25,180/17,180/18D,180/20,180/B

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť.

Tu nájdete Oznam Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 

 

Vyvesené: 18. 5. 2022

Dátum zvesenia: 7. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť