Obsah

Späť

Taktické cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru 24.9.2022 - OZNAM

 

Dňa 24.9.2022 bude prebiehať taktické cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru Rovinka v spolupráci s ďalšími dobrovoľnými hasičskými zbormi z okolia za účelom zvýšenia ich pripravenosti a akcieschopnosti. Cvičenie bude prebiehať v čase od 8:00 h do 10:00 h. V súvislosti  s vykonaním tohto cvičenia prosím zvýšte opatrnosť pri pohybe na Dunajskej ulici a Lesnej ulici (cyklotrasa smerom k Bufetu na konci sveta) v Rovinke a na ulici Kováčskej pokračujúcej k protipovodňovému kanálu v Dunajskej Lužnej.  Zároveň oznamujeme občanom touto cestou, že vozidlá sa budú v obci Dunajská Lužná a Rovinka pohybovať  s výstražným svetelným a zvukovým zariadením.

 

Vyvesené: 21. 9. 2022

Dátum zvesenia: 24. 9. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť