Obsah

Späť

Upozornenie OR HaZZ na zvýšené nebezpečenstvo požiarov

 

Tu nájdete bližšie informácie - Upozornenie OR HaZZ na zvýšené nebezpečenstvo požiarov.

 

Vyvesené: 16. 3. 2022

Dátum zvesenia: 16. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť