Obsah

Späť

Uvítanie detí do života

Dňa 15.4.2023 slávnostne uvíta starosta Ernest Németh v sobášnej sieni Obecného úradu v Dunajskej Lužnej do života deti narodené v roku 2022, ktoré mali v čase narodenia a aj naďalej majú trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná.

Prosíme rodičov detí, ktorí majú záujem zúčastniť sa slávnosti, aby vyplnili Žiadosť o slávnostný zápis dieťaťa do kroniky obce – uvítanie detí do životanajneskôr do 31.03.2023 zaslali na e-mail: zuzana.meszarosova@dunajskaluzna.sk alebo podali do podateľne obecného úradu.

Pozvánka s termínom a presným časom Uvítania detí do života bude rodičom zaslaná poštou.

 

Žiadosť na stiahnutie:Žiadosť o slávnostný zápis dieťaťa do kroniky obce (126.33 kB) (126.33 kB)

 

Uvítanie detí do života 2023

Vyvesené: 1. 3. 2023

Dátum zvesenia: 31. 3. 2023

Zodpovedá: Mgr. Mária Kotusová

Späť