Obsah

Späť

Volebný bulletin - podmienky na zverejnenie

Informácia pre kandidátov na starostu obce a na poslanca obecného zastupiteľstva

Komunálne voľby 2022 – Obec Dunajská Lužná

Obecný úrad v Dunajskej Lužnej vydáva volebný bulletin VOĽBY 2022 s prezentáciami kandidátov na post starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2023 - 2026.

Pre tých, ktorí sa rozhodujú alebo sa už rozhodli predstaviť svoj volebný program touto formou, predkladáme informáciu o potrebných údajoch k tlači.

 

Technické parametre tlačoviny:

Formát: A4; papier: 70 gr BO; farebnosť: 1+1 (čierno-biele); rozsah 16 strán (sa môže meniť podľa záujmu kandidátov); väzba: V1, resp. V1 bez šitia; náklad: 3400 ks.

 

Kandidát na starostu

Fotografia 300 dpi (ak je skenovaná); alebo spravená kvalitným digitálnym fotoaparátom. Rozmer 3 x 4 cm.

Veľkosť písma textu: max. 10,5 bodu. Počet znakov vrátane medzier: maximálne 3000 (do konečného počtu znakov sa nezapočítavajú údaje o kandidátovi z kandidátskej listiny: meno, vek, profesia, nominácia za ..).

V prípade nedodržania hore uvedených parametrov – počet znakov a veľkosť písma  - bude text ukončený presne podľa stanovených kritérií. Prezentácie budú uverejnené v plnom znení bez gramatickej a štylistickej úpravy. 

Prezentácie spolu s fotografiou zasielajte do 27. 09. 2022 do 08.00 h. na mailovú adresu: 

jana.valasikova@dunajskaluzna.sk  

 

Kandidát na poslanca

Fotografia 300 dpi (ak je skenovaná); alebo spravená kvalitným digitálnym fotoaparátom. Rozmer 3 x 4 cm.

Veľkosť písma textu: max. 10,5 bodu. Počet znakov vrátane medzier: maximálne 1500 znakov (do konečného počtu znakov sa nezapočítavajú údaje o kandidátovi z kandidátskej listiny: meno, vek, profesia, nominácia za ..). 

V prípade nedodržania hore uvedených parametrov – počet znakov, veľkosť písma  - bude text ukončený presne podľa stanovených kritérií. Prezentácie budú uverejnené v plnom znení bez gramatickej a štylistickej úpravy. 

Prezentácie spolu s fotografiou zasielajte do 27. 09. 2022 do 08.00 h. na mailovú adresu: 

jana.valasikova@dunajskaluzna.sk  

 

Kandidáti budú uverejnení v abecednom poradí, prví budú kandidáti na starostu obce, nasledujú kandidáti na poslancov. Kandidáti na starostu – dvaja na A4; kandidáti na poslancov – traja na A4.

 

Finančné vyčíslenie pre kandidátov:

Polovica strany pre kandidáta na starostu:  40,00 €/kandidát na starostu

Jedna tretina strany pre kandidáta na poslanca:  30,00 €/kandidát na poslanca

Ostatné náklady (grafická práca, doplatok tlače, roznos po obci) znáša obec.

 

Platba kandidátov za prezentácie: do 27. 09. 2022 (vrátane) do 15.00 h. v pokladni obecného úradu v hotovosti. V prípade platby na účet je potrebné potvrdenie o zaplatení doniesť do tohto termínu na obecný úrad p. Mészárosovej, oddelenie evidencie obyvateľstva – matrika.

Ak nebude v termíne urobená úhrada, text za kandidáta nebude zverejnený.

Číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 2552 2112

 

Volebný bulletin bude dodaný do každej poštovej schránky v obci s termínom do 15. 10. 2022. Na obecnom úrade bude dostupný určitý počet výtlačkov a tlačovina bude zverejnená na web stránke a v aplikácii obce.

V prípade ďalších otázok kontaktujte pani Janu Valašíkovú, 0903 481 590.

Veríme, že využijete príležitosť odprezentovať svoj volebný program touto formou, ktorá je komfortná nielen pre kandidátov, ale predovšetkým pre všetkých voličov.

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť