Obsah

Späť

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 30.06.

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku

v y h l a s u j e 

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode Pezinok a Senec

od 30.06.2022 od 08:00 h do odvolania.

 

Viac nájdete vo Vyhlásení ORHaZZ.

 

Vyvesené: 1. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť