Obsah

Späť

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky ZŠ Hamuliakovo

Vyvesené: 25. 5. 2022

Dátum zvesenia: 14. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť