Obsah

Späť

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Školská 257, Dunajská Lužná

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 14. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť