Obsah

Späť

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s.

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2023.

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s 

 

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 31. 1. 2023

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť