Obsah

Späť

Zahájená výstavba nového bloku G základnej školy

 

Vážení občania,

23/11/2022 bolo obcou oficiálne v zmysle platnej zmluvy o dielo odovzdané stavenisko k výstavbe nového bloku G ZŠ.

Od tohto termínu dôjde k postupnému zriaďovaniu staveniska zhotoviteľom stavby a k následnému zahájeniu výstavby a z tohoto dôvodu k búracím prácam, k dovozu stavebnej techniky a priebežnému dovozu stavebných materiálov počas plánovanej doby výstavby, ktorá je v zmysle zmluvy plánovaná do 31/12/2023.

Počas tohto obdobia dôjde k úplnému zamedzeniu prechodu, teda k prehradeniu jestvujúceho chodníka medzi areálmi ZŠ -  prechod medzi blokmi A,B,C,E a blokom F v smere k ulici Košariská (evanjelický kostol).

Obyvatelia, žiaci, učitelia ako aj ostatní návštevníci budú musieť počas výstavby využívať trasu cez ulicu Krížna v smere  k pošte alebo k evanjelickému kostolu.

V areáli bloku F dôjde tiež k záberom pred budovou bloku F:

- zabratie jestvujúcich parkovacích miest pre učiteľov v smere k prístrešku pre bicykle

- zo zadnej časti areálu bloku F od vstupnej brány od ul. Školská k rohu novej časti bloku F

Prosíme aj obyvateľov Školskej ulice ako aj priľahlej ulice Pri kniežacích mohylách o pochopenie a trpezlivosť počas tohto obdobia, nakoľko zhotoviteľ stavby bude využívať na dovoz materiálov, stavebnej techniky a pracovníkov hlavne túto ulicu z dôvodu prístupu k zadnej bráne areálu bloku F.

 

Vyvesené: 23. 11. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť