Obsah

Späť

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

 

Informujeme verejnosť, že v tomto období navštívi vybrané domácnosti v našej obci zamestnanec Štatistického úradu SR za účelom získania informácií o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a tiež na to, aby SR vedela v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

Zisťovanie sa uskutoční od 01.07. do 30.11.2022.

Bližšie informácie nájdete v priloženom Liste ŠÚ SR adresovanom obciam.

 

Vyvesené: 17. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť