Obsah

Plán zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva v roku 2016

Názov komisie jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sept. okt. nov dec. čas
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie a eurofondy 13.01. - 09.03. 13.04. 11.05. 13.06. - - 12.09. 10.10. 14.11. - 18:00 h
Komisia výstavby, územného plánovania a verejného poriadku 12.01. - 08.03. 13.04.
(16:30)
17.05. 14.06. 12.07. 16.08. 13.09. 11.10. 15.11. - 16:30 h
Komisia pre životné prostredie a dopravu 12.01. - 08.03. 13.04. 17.05. 13.06. - - 13.09. 11.10. 15.11.

-

17:00 h
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, opatrovateľskej služby 14.01. - 15.03. 18.04.
(16:00)
17.05. 09.06. 12.7.- - 13.09. 11.10. 15.11. a 30.11. - 17:00 h
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport 12.01. - 15.03. 12.04. 17.05 14.06. - - 13.09. 13.10. - 05.12.

18:00 h

Komisia pre ochranu verejného záujmu                          
1zmena termínu zasadnutia
2komisia zasadne iba ak bude treba

Vypracovala: Mgr. Viera Dikošová