Obsah

Plán zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva v roku 2018

Názov komisie január feb. mar. apríl máj jún júl aug. sept. október nov. dec. čas
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie a eurofondy 15.01. 12.02. 12.03. 09.04. 14.05. 11.06. - - 10.09. 15.10. 12.11. xx.12. 18:00 h
Komisia výstavby, územného plánovania a verejného poriadku 16.01. 13.02. 13.03. 10.04. xx.05. xx.06. - - xx.09. xx.10. xx.11. xx.12. 16:30 h
Komisia pre životné prostredie a dopravu 16.01. 13.02. 13.03. 10.04. 15.05. 12.06. - - 11.09. 16.10. 13.11.

xx.12.

17:00 h
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, opatrovateľskej služby 15.01. 12.02. 12.03. 09.04. 14.05. 11.06. - -

10.09.

15.10.

12.11.

xx.12. 17:00 h
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport 17.01. xx.02. 14.03. 11.04. xx.05. xx.06. - - 12.09. xx.10. xx.11. xx.12.

18:30 h