Obsah

Plán zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva v roku 2019

Názov komisie január feb. mar. apríl máj jún júl aug. sept. október nov. dec. čas
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie a eurofondy 16.01. 14.02. 14.03. 11.04. 16.05. 13.06. - - 12.09. 10.10. 14.11. 05.12. 17:00 h
Komisia výstavby, územného plánovania a verejného poriadku 21.01. xx.02. 12.03. xx.04. xx.05. xx.06. - - 10.09. 15.10. 12.11. X 16:30 h
Komisia pre životné prostredie a dopravu 14.01. - 13.03. 17.04. 15.05. 12.06. - - 10.09. 16.10. 13.11.

X

17:00 h
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, opatrovateľskej služby 14.01. - 11.03. 15.04. 13.05. 10.06. - -

09.09.

14.10.

11.11.

X 16:00 h
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport 10.01. 21.02. 14.03. 11.04. 16.05. 13.06. - - 12.09. 10.10. 14.11. 05.12.

16:30 h