Obsah

Plán zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva v roku 2020

Názov komisie január feb. marec apríl máj jún júl aug. sept. október nov. dec. čas
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie a eurofondy 16.01. 13.02. 12.03. 16.04. 14.05. 18.06. - - xx.09. xx.10. xx.11. xx.12. 17:00 h
Komisia výstavby, územného plánovania a verejného poriadku 14.01. 11.02. 17.03. 14.04. 12.05. 16.06. - - xx.09. xx.10. xx.11. xx.12. 16:30 h
Komisia pre životné prostredie a dopravu 15.01. 12.02. 18.03. 15.04. 13.05. 17.06. - - 16.09. 14.10. 11.11.

09.12.

17:00 h
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, opatrovateľskej služby 13.01. 10.02. 16.03. 14.04. 11.05. 15.06. - -

14.09.

12.10.

09.11.

07.12. 16:00 h
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport 09.01. 06./13.02. 19.03. 16.04. 14.05. 18.06. - - xx.09. xx.10. xx.11. xx.12.

16:30 h