Obsah

Obecná rada

 

Postavenie Obecnej rady rieši § 18 štatútu obce Dunajská Lužná. Obecná rada nie je zriadená.